Just imagine and make it happen

Integrační proces

Nástupem do Sberbank CZ pro Vás vše začíná.

Je velmi důležité, aby pro Vás tento start byl co nejhladší a nejpříjemnější, ať už přicházíte s jakýmikoliv zkušenostmi a očekáváními.

Integrační proces

Cílem integrace je připravit Vás na samostatný výkon pracovní pozice, umožnit co nejrychlejší orientaci v novém pracovním prostředí, podpořit v navázání dobrých pracovních vztahů a pochopení firemní kultury. Nic z toho není úplně jednoduché, ale podporou by se Vám měl stát osobní „Plán zaškolení neboli Integrační plán“, který Vám sestaví Váš nadřízený.

Integrační plán

Většinou kopíruje délku zkušební doby a obsahuje výčet znalostí, dovedností, procesů a pracovních nástrojů, které je třeba si osvojit. Najdete tam i důležité zdroje informací a kontaktní osoby, na které se můžete během své integrace obracet. Celou integrační fází Vás provede mentor, který Vám bude přidělen z řad kolegyň a kolegů. Zároveň máte svou HR specialistku, kterou znáte z výběrového řízení, a ta je Vám při integraci nápomocná. Integraci si aktivně řídíte sami s podporou svého nadřízeného nebo mentora. Je tedy Vaším úkolem celý proces zaškolení úspěšně absolvovat.

Formy zaškolení

 • on the job (zaškolení přímo na pracovišti)
 • školení pro nové zaměstnance
 • prezenční kurzy a semináře
 • e-learningové kurzy
 • workshopy
 • mentoring
 • koučing

Ukončení integračního období

V závěru zkušební doby dojde k formálnímu vyhodnocení integrace s cílem:

 • ověřit, zda máte dostatečné znalosti a dovednosti, rozumíte interním procesům a systémům, víte, co se od Vás očekává
 • dát prostor pro prezentaci Vašich návrhů na rozvoj a zefektivnění své oblasti
 • stanovit cíle a úkoly pro následující období
 • dohodnout se na plánu Vašeho vzdělávání a rozvoje

Kontaktní formulář

Nenalezli jste informace, které jste hledali, nebo Vás zajímají podrobnější informace? Napište nám.